__header_222

วิวัฒนาการของโลกเราในทุกวันนี้ก้าวไปเร็วมากั่นก้เพราะว่า ในสังคมมีการแข่งขันในทุกๆ ด้านที่สูงขึ้น ซึ่งแต่นอนว่าคนที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบ ดังนั้น การพัฒนาจึงไม่มีวันสิ้นสุดตามไปด้วย ซึ่งจุดกำเนิของ วทยาการเหล่านั้นเริ่มต้นมาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การคมนาคม การกีฬา ล้วนแล้วแต่ผ่านการทดลองทั้งสิ้นทั้งนี้เพื่อให้ผลลับ

test_rainbow

การทดลองโหลสีรุ้ง

การทดลอง โหลสีรุ้ง เป็นการทดลอง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำได้ง่าย ซึ่งมันเป็นการทดลอง แยกสะสารที่มีความเข้มข้นต่างกันนิดหน่อย ออกจากกันโดยมีวิธีการรินให้มันไหลเบาๆ จากปากขวด ทำให้สะสารเหล่านั้นแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด เป็นชั้นๆ ต่อกันไป สาเหตะที่เป็นแบบนั้นมาจากความหนาแน่นของสารเหล่านั้นนั่นเอง

sicne__
logo_header_second
ice_test
volcano

การทดลองเบ็ดตกน้ำแข็ง

เป็นการทดลองที่ถือว่ามีความนิยมมากที่สุด เพราะสามารถหาวัสดุมาทดลองได้ง่าย เพียงท่านนำน้ำแข็งมาใส่ถ้วยที่มีน้ำ ซึ่งน้ำแข็งจะลอยขึ้นมา จากนั้นวางชือกไว้บนน้ำแข็ง และเอาเกลือโรย ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีแล้วจับเชือกทั้ง 2 ข้างขึ้นมา ปรากฎว่าเชือกจะติดน้ำแข็งขึ้นมา ซึ่งจริงๆ แล้วเกิดจากเกลือที่เราโรยไปมันโดนน้ำทำให้ละลาย และมันจะค่อยๆ เกาะตัวอีกครั้งเมื่อได้รับความเย็นของนัเข็ง ทำให้เชือกติดกับน้ำแข็งนั่นเอง

การทดลองภูเขาไฟ

การทดลองนี้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ เป็นอย่างมากพราะ มันเป็นการจำลองการละเบิดของภูเขาไฟ ที่กำลังระเบิดออกมา ซึ่งมีส่วนประสมของ เบกกิ้งโซดา สีผสมอาหารเพ่อเพิ่มสีของโซดา น้ำเปล่า น้ำยาล้างจานและน้ำส้มสายชู จากนั้นทำปล่องภูเขาไฟด้วยกระดาษแข็งและ ดินน้ำมัน ตกแต่งให้สมจริงหลังจากนั้นนำ น้ำที่เราผสมกันมาหยอดลงไปในช่องที่เตรียมไว้ในตอนต้นแล้วรอ ประมาณ 5 นาที ก็จะได้บรยากาศองภูเขาไฟระเบิดแล้วรับ

unnamed
logo-SCE-3D-with-frame
vdo_since
beakers-309864_960_720
World explore