วิทยาศาสตร์การเกษตร

IMG_2043_resize

การเกษตรเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย เปรียบเสมือนว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ ซึ่งสุขภาพเราจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับอาหารการกิน จึงมีการใช้วิทยาศาสตร์การเกษตร เข้ามาช่วยเพื่อสร้างอาหารที่มีคุณภาพนั่นเอง ซึ่งบางอย่างมันก็ทำให้เราดีขึ้นจริงๆ แต่บางอย่างก็เกิดให้เกิดผมเสียกับร่างกาย ดังนั้นเราต้องเลือกทานให้ถูกต้อง เพราะสารบางอย่าง เช่นสารเร่งโต ซึ่งมันช่วยให้สัตว์หรือพืชที่ได้รับสารเหล่านั้นมีขนาดที่ใหญ่ กว่าปรกติ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า การเกิดสิ่งที่ผิดปรกติมักส่งผลเสียกับร่างกายเสมอ