วิทยาศาสตร์การกีฬา

sport

ถ้าจะกล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับกีฬา ย่อมนึกถึงคำว่าพรสวรรค์ในการเล่น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ 1 ในข้อดีของนักกีฬามืออาชีพเท่านั้น เพราะในปัจจุบัน เพียงพรสวรรค์เหล่านั้นมันไม่เพียงพอแล้ว เพราะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอก็ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงมีการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเสริมสร้างร่างกายให้ มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพร้อมใช้งานตลอดเวลา และ การเล่นกีฬาทุกชนิดเป็นการแข่งขันสมรรถภาพของร่างกายอยู่แล้ว

.