วิทยาศาสตร์การแพทย์

การแพทย์สมัยใหม่ทำให้เราสามารถรักษาโรคที่รักษายากๆ ได้ง่ายขึ้น นั่นก็เพราะมีวิทยาศาสตร์การแพทย์เขามาช่วยในส่วนนี้ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเชื่อโรคมันก็มีการพัฒนาของมันเช่นกัน ถ้าเรารักษาไม่ทัน จะทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตเพราะโรคเหล่านั้นได้ โดยส่วนใหญ่แล้วโรงพยาบาลจะได้รับผลประโยชน์จากวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ เครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษา ซึ่งช่วยในการรักษาได้เป็นอย่างดี เพราะอวัยวะบางส่วนเราไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่า