วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เกี่ยวข้องกันอย่างไร

beakers

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ความรู้แบบไหน ก็มักจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสนับสนุนกันเสมอ วิทยาศาสตร์เองแม้จะมีการพัฒนาตัวเองไปมาก แต่วิทยาศาสตร์ก็จะยังต้องพึ่งเทคโนโลยีเองเช่นกัน ในทางเดียวกันเทคโนโลยีใหม่ๆก็เกิดจากวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น มาดูกันว่าทั้งสองอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

เทคโนโลยีเกิดจากวิทยาศาสตร์

ประเด็นแรกปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มีพื้นฐานความรู้จากวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น รถยนต์ก็ขับเคลื่อนได้จากพลังงานที่จากการสันดาปน้ำมัน หรือ เชื้อเพลิงต่างซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้เกิดจากวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านน้ำมัน การกลั่น การพัฒนาสูตรสังเคราะห์เป็นต้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเกิดจากวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ต้องใช้เทคโนโลยี

กลับกัน วิทยาศาสตร์เองก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการคำนวณที่จะช่วยให้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำได้ดีมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง วิทยาศาสตร์อวกาศ ดวงดาว เรื่องเหล่านี้เทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์จะช่วยให้การคำนวณทำได้เร็วขึ้น ลองนึกภาพการคำนวณการปล่อยยานอวกาศสิ หากมานั่งคิดด้วยสองมือและสมอง มันก็คงจะใช้เวลานานมากกว่าจะคำนวณวงโคจรแต่ละครั้งได้

เทคโนโลยี ช่วยอธิบายวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์แม้จะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความจริง การอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการทดลอง แต่วิทยาศาสตร์บางเรื่องนั้นก็ยากแก่การเข้าใจ การจะมานั่งฟังคนอธิบายเรื่องราวอันสลับซับซ้อนย่อมเป็นเรื่องยากมากกว่าจะเข้าใจ เพื่อเป็นสื่อกลางความเข้าใจ เทคโนโลยี จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ได้ อย่างเช่น ปรากฏการณ์เกี่ยวกับภูเขาไฟ คงไม่ดีแน่หากจะให้เราไปสัมผัสภูเขาไฟของจริง แต่หากเราอาศัยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงจะทำให้การอธิบายเรื่องภูเขาไฟทำได้ง่ายมากขึ้น โดยเราไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงกับภูเขาไฟ

เทคโนโลยีทำให้เกิดวิทยาศาตร์แขนงใหม่

ย้อนกลับไปก่อนที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์อย่างหลากหลายเหมือนทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์ แม้จะขยายตัวอยู่บ้างแต่เกิดแขนงใหม่น้อยมาก เนื่องจากวิทยาศาสตร์บางเรื่องแม้จะมีการตั้งสมมุติฐานเอาไว้แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้เพราะเทคโนโลยียังไม่มาถึง แต่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์แตกแขนงออกไปเยอะมาก เอาแค่วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ก็นับกันไม่หวาดไม่ไหว สรุปได้ว่าเทคโนโลยีทำให้เกิดวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ หรือ แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆอีกด้วย ยังไม่นับทฤษฏีใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อลบล้างทฤษฏีเก่าของเดิมที่เคยเป็นมานั่นเอง

จากความสัมพันธ์ที่กล่าวจะเห็นว่า เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ เป็นสองเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก ทั้งสองเรื่องต่างสนับสนุนกัน เพื่อผลักดันให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด ไม่แน่เทคโนโลยีในอนาคตอาจจะทำให้วงการวิทยาศาสตร์เกิดเรื่องราวเหนือจินตนาการของคนยุคนี้ก็เป็นได้