Month: March 2019

ทำความรู้จักกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาศาสตร์นับว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อประเทศอย่างมาก การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียนแต่อย่างเดียว ยังมีการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อีกมากมาย กระบวนการหนึ่งที่สำคัญก็คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หลายคนอาจจะเคยไปแต่อาจจะไม่ทราบว่าประวัติความเป็นมาอย่างไร เรามาทำความรู้จักกัน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ก่อนจะเกิดพิพิธภัณฑ์ได้ ก็ต้องมีองค์กรขึ้นมารองรับ เพื่อบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดำเนินต่อไปได้ จึงเกิดองค์กรขึ้นมานั่นคือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชื่อย่อ อพวช. มีฐานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งองค์กรนี้มีที่มาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งองค์การนี้ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พิพิธภัณฑ์มีที่ไหนบ้าง พอเกิดองค์กรนี้แล้ว ก็ทำให้การดำเนินสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติวิทยาศาสตร์เกิดขึ้น จนแล้วเสร็จจากนั้นก็บริหารจัดการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนไทยเรื่อยมา หากนับเฉพาะในกรุงเทพมีพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้องค์กรแห่งนี้ได้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ทั้งหมดตั้งอยู่ที่ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือ รู้จักกันในชื่อของ ตึกลูกเต๋า นั่นเอง อีกจุดหนึ่งก็คือ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กลางเมืองเลยเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีอะไรบ้าง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ ตึกลูกเต๋านั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เราเข้าไปเรียนรู้ มากมาย แต่ละโซนแต่ละพื้นที่จะมีธีมไม่เหมือนกัน เริ่มจาก ชั้นที่หนึ่งเปรียบเสมือนทางเข้าที่จะแสดงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายไม่ว่าจะเป็น ประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิกจะทำให้เราเข้าใจการค้นพบ การทดลองของพวกเค้า อีกจุดหนึ่งอย่าได้พลาดเลยนั่นก็คือ นิทรรศการไฟฟ้า …